Loading…

Projektide juhtimine

Loe edasi

Strateegiline planeerimine

Loe edasi

Rahastamistaotluste koostamine

Loe edasi

Teostatavus- ja tasuvusanalüüside koostamine

Loe edasi
  • Projektide juhtimine
  • Strateegiline planeerimine
  • Rahastamistaotluste koostamine
  • Teostatavus- ja tasuvusanalüüside koostamine

OÜ Gravitas Consult on 2003. aastal asutatud projektijuhtimise- ja konsultatsioonifirma, mille eesmärgiks on pakkuda kvaliteetset teenust projekti-taotluste koostamisel ja elluviimisel. Firma tegevuses lähtume klientide vajadustest ja võimalustest, pakkudes parimaid lahendusi erinevate tegevuste planeerimisel ja täideviimisel. Tahame olla usaldusväärsed partnerid meie vanadele ja uutele klientidele.

Konsultandid

Sille Talvet
sille@gravitas.ee

+372 510 9278

Sille on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduse ning täiendanud ennast nii ärijuhtimise kui turismiarenduse valdkondades. Sille on viimase viieteistkümne aasta jooksul töötanud rahvusvahelistes organisatsioonides, era- ja kolmandas sektoris: ÜRO Arenguprogramm, Rahvusvaheline Migratsiooni Organisatsioon, Sihtasutuses Lõuna-Eesti Turism, Mittetulundusühingus Peipsi Koostöö Keskus, jne. Sille on tegelenud nii administratiivse, finantsilise, arendusliku kui ka juhtimisega seonduvate töödega. Valdkondlikult on Sille tegelnud keskkonda, regionaalset arengut, turismi, rahvusvahelist koostööd ja tervishoidu puudutavate projektide ja arendustegevustega.

Tanel Mätlik
tanel@gravitas.ee
+372 5102705

Tanel Mätlik on lõpetanud Tartu Ülikooli bakalaureusekraadiga (cum laude) 1995.aastal. Magistrikraadi (cum laude) sai Tanel 1998.aastal poliitikafilosoofia erialal. 1996/1997 aastal täiendas ta end Soros/FCO Chewening stipendiumiga poliitikateooria ja -filosoofia alal Oxfordi Ülikoolis Inglismaal. Tanel Mätlik on töötanud erinevatel ametikohgadel avalikus ja erasektoris, sh. lektorina Tartu Ülikoolis, Riigikantseleis rahvastikuministri nõunikuna, Hollandi Kuningriigi Suursaatkonnas Matra Programmi koordinaatorina ning Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse juhatajana. Tanel on koostanud projekte preamiselt hariduse, tööturu, tervishoiu ja kodanikuühiskonna valdkonnas. Tal on pikaajaline kogemus organisatsioonipõhiste ja valdkondlike strateegiate koostamisel ning organisatsiooni juhtimises läbides selleks rida juhtimisalaseid koolitusi.

Silja Lehtpuu
silja@gravitas.ee

+372 515 7724

Silja Lehtpuu on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli majanduse erialal ning omandanud samas ka majandusteaduste magistri kraadi. Silja on Gravitas Consult OÜ partner ja konsultant alates 2005.aastast ning ta on varem töötanud Eesti suurimas jaekaubandusgrupis ETK administratsioonidirektorina ning konsultatsioonifirmas Heiväl Consulting juhtimiskonsultandina. Kõige rohkem konsultatsiooniprojekte on ta teostanud ettevõtluse ja turismi valdkondades. Silja tegeleb peamiselt piiriüleste koostööprojektide ettevalmistamisega ning juhtimisega ettevõtluse, teedeehituse, turismi ning kultuuri valdkondades. Tal on suured kogemused rahvusvaheliste koostööprojektide koordineerimisel, mida on rahastatud erinevatest programmidest nagu Kesk-Läänemere INTERREG programm ja Eesti-Läti ning Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmidest. Silja töökeelteks on eesti, vene, inglise ja soome keel.

Uudised

GRAVITAS CONSULT OÜ JUHIB EESTI – LÄTI P…

Mai 10, 2017

Projekti partneriteks on Setomaa Valdade Liit, Räpina Inkubatsioonikeskus, Vastseliina vald, Ape vald ja Smiltene vald. Projekti “Coop Local” eesmärgiks on...

Loe edasi

GRAVITAS CONSULT OÜ JUHIB EESTI – LÄTI P…

Projekti partneriteks on MTÜ Setomaa Turism, SA Seto Instituut, Rahvuskultuuri...

Mai 05, 2017

Loe edasi