Nõustamissüsteemi võrgustiku koolitamine

2017. aasta novembrist kuni 2018. aasta novembrini viis Gravitas Consult OÜ läbi Integratsiooni Sihtasutuse tellitud hanget "Nõustamis- ja infosüsteemi võrgustiku liikmete koolitamine ning õppematerjalide kaasajastamine"

Hanke käigus töötas Gravitas Consult OÜ välja koolitusprogrammi, mille eesmärk on riigiasutuste, kohalike omavalitsusasutuste ja kolmanda sektori organisatsioonide Eesti vähelõimunud püsielanike teenindavate ametnike ja töötajate ning nõustamiskeskuse töötajate nõustamis- ja infosüsteemi sihtrühmale vajaliku info andmine ning vajadusel sihtrühma kuuluvate isikute asjakohastesse asutustesse suunamise suutlikkuse tagamine. Samuti kaardistatakse töö käigus seni olemasolevad õppematerjalid, analüüsitakse nende kasutamist ning vajadusel kaasajastakse, ühtlustatakse ning koostatakse uued koolitusmaterjalid. 2017. aasta lõpus ning 2018. aasta alguses viidi vähelõimunud püsielanikke teenindavate riigiasutuste, kohalike omavalitsusasutuste ja kolmanda sektori organisatsioonide ametnike ja töötajate seas läbi 17 intervjuud, et kaardistada koolitusvajadusi. Intervjuude analüüsimisel töötati välja 32 akadeemilise tunni pikkune koolituskava, mis sisaldab neli moodulit:

- Ülevaade nõustamisteenustest Eestis, 2 akadeemilist tundi

- Teenusepakkujate vaheline koostöö, 6 akadeemilist tundi

- Kliendi profileerimine ja motiveerimine, 16 akadeemilist tundi

- Kultuurierinevused, normid, stereotüübid, 8 akadeemilist tundi

Hanke käigus viidi läbi 5 koolitust teemal "Kultuurierinevused, normid ja stereotüübid", koolitajaks Kristi Jüristo; 3 koolitust teemal "Kliendi profileerimine ja motiveerimine", koolitajaks Töötukassa esindaja ning Raili Juurikas, Elena Malleus ja Siim Värv Eesti Motiveeriva Intervjueerimise ja Treeningu Assotsiatsioonist ning kolm koolitust teemal "Nõustamisteenused ja teenusepakkujate vaheline koostöö". Koolitustel osales üle 180 ametniku.

2019. aasta juulist jätkab Gravitas Consult tegevusi hanke "Nõustamis- ja infosüsteemi võrgustiku jätkukoolituste kavandamine ja läbiviimine ning tugimeetmete arendamine" raames. Muuhulgas kavandatakse koolitusi eelmise hanke käigus valminud koolituskava alusel ning töötada välja koolitusi toetava instrumendina kõigile vabalt kättesaadava e-tööriist, mis toetab erinevate asutuste ja ametnike infoliikumist koolituste vahelisel ajaperioodil. Loodav e-tööriist sisaldab ka lõimumisnõustaja pädevuste kirjeldust, mille abil saab võrgustiku liige hinnata enda oskusi ja koolitusvajadust.

Kontakt:

Anu Viltrop, projektijuht; See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.; tel: +372 5665 9118

Tanel Mätlik, ekspert, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.; tel: +372 510 2705

Tegevust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi projektist nr 2014-2020.2.06.004005006.01.15-0001 „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimused“ tegevuse 5.1 „Nõustamis- ja infosüsteemi väljatöötamine ja rakendamine“ alategevusele 5.1.3 „Koolitusvalmiduse tagamine ja koolitamine“.

EL Sotsiaalfond horisontaal     logo final 5