Gravitas Consult OÜ juhib Kesk-Läänemere Programmist 2014-2020 rahastatavat projekti "GreenAgri"

greenAgri

Projekti partneriteks on Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ning Läti Farmerite Parlament. Projekti “GreenAgri” eesmärgiks on Eestis ja Lätis põllumajandustootmise tagajärjel toitainete leostumise vähendamine pinnavette ning sealt edasi Läänemerre, säilitades samas tootjate konkurentsivõime. See saavutatakse läbi keskkonnasõbralike praktikate tutvustamise ja testimise orgaaniliste väetiste majandamise valdkonnas. Projekti koordinaatoriks ja finantsjuhiks on Silja Lehtpuu.


04.detsembril 2015 toimus esimene põllumajandustootjate ning valitsusasutuste ühine ümarlaud, kus osales ka keskkonnaminister Marko Pomerants. Arutelu käigus leiti ühiselt, et kõige olulisem on põllumajandustootjate teadlikkuse tõstmine, et tootmine oleks efektiivne, kuid samal ajal oleks tagatud keskkonnahoid.